Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
405 85.527
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
542 107.870
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
498 118.682
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
350 96.132
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1807 855.479
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
741 316.554
Dị Hiệp Cực Hạn Khủng Cụ (Vô Hạn Sợ Hãi) Bỉ Ngạn Hoa Sát 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
14 1.393
Huyền Ảo Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
335 182.460
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1146 210.235
Ngôn Tình Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa Thất Niệm An 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
30 72
Ngôn Tình Vương Gia, Ta Biết Sai Rồi Loan Loan 7 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
106 507
Thể Loại Khác Tập Truyện Ngắn: Cuộc Chơi Nguyễn Thị Châu Giang 7 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
9 35
Truyện Dài Lối Thoát Cuối Cùng Virgil Gheorghiu 7 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
34 85
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
405 161.065
Dị Hiệp Tướng Dạ Miêu Nị 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
121 44.319
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
192 189.783
Đô Thị Cực Phẩm Cuồng Thiếu Phong Cuồng 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
145 67.036
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
748 90.254
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1498 333.279
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1497 345.768
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1280 361.569
Dị Hiệp Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1056 374.822
Khoa Huyễn Đại Vũ Trụ Thời Đại Zhttty 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
206 91.048
Huyền Ảo Đao Kiếm Thần Hoàng Loạn Thế Cuồng Đao 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
287 29.756
Khoa Huyễn Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương Nhữ Phu Nhân 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
25 1.426
Sắc Hiệp Sống Cùng Biểu Tỷ Tô Phái 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
249 243.582
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
257 42.968
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
841 277.043
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
645 91.382
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
714 253.679
Võng Du Song Kiếm Hà Tả 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
211 63.728
Dị Hiệp Binh Lâm Thiên Hạ Cao Nguyệt 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
52 8.035
Ngôn Tình Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy Mưa Mùa Hạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
15 146
Tiên Hiệp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết (Bản dịch vipvandan) Phát Tiêu Đích Oa Ngưu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
118 10.155
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
667 154.646
« 12345...145 »
Page loaded in 0.064619064331055seconds | 0.60 0.59 0.75 1/356