Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Kinh Dị Con Quái Vật Sau Những Nụ Hoa Jarson Dark 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 0
Truyện Dài Kẻ Cướp Bến Bỏi Tô Hoài 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
9 118
Ngôn Tình Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa Thất Niệm An 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
150 1.799
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1832 877.107
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1346 386.231
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1638 373.287
Dị Hiệp Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1078 384.176
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1339 378.795
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1186 231.008
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
718 181.709
Huyền Ảo Đao Kiếm Thần Hoàng Loạn Thế Cuồng Đao 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
358 48.530
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
629 110.929
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
478 28.997
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
414 165.961
Kiếm Hiệp Luận Anh Hùng Hệ Liệt 6: Quần Long Chi Thủ Ôn Thụy An 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
63 4.126
Khoa Huyễn Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương Nhữ Phu Nhân 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
32 1.864
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
200 194.993
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1564 378.006
Tiên Hiệp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết (Bản dịch vipvandan) Phát Tiêu Đích Oa Ngưu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
150 14.957
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
859 287.481
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
191 46.068
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
736 265.717
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
414 91.012
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
360 100.669
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
510 124.299
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
679 101.372
Dị Hiệp Tướng Dạ Miêu Nị 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
122 46.314
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
747 322.885
Khoa Huyễn Mạo Bài Đại Anh Hùng Thất Thập Nhị Biên 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
547 363.666
Đô Thị Cực Phẩm Cuồng Thiếu Phong Cuồng 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
146 71.383
Huyền Ảo Tinh Giới (Bản dịch Tàng thư viện) Không Thần 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
87 46.395
Khoa Huyễn Đại Vũ Trụ Thời Đại Zhttty 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
207 92.568
Đô Thị Sử Thượng Đệ Nhất Yêu Thủy Thiện 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
70 19.765
Huyền Ảo Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
337 184.716
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
831 98.275
« 12345...145 »
Page loaded in 0.063279867172241seconds | 0.12 0.19 0.26 1/275