Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Ngôn Tình Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa Thất Niệm An 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
90 390
Tiên Hiệp Tam Thái Tử Thụy Tỉnh Thỏ 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
442 127.000
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
464 42.951
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1295 367.174
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
763 92.158
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1527 342.429
Dị Hiệp Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1062 376.860
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
461 25.867
Tiên Hiệp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết (Bản dịch vipvandan) Phát Tiêu Đích Oa Ngưu 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
133 11.516
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
546 109.306
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
682 161.449
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1808 861.004
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1501 353.460
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1159 216.263
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
662 94.599
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1319 371.478
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
195 191.292
Huyền Ảo Long Huyết Chiến Thần Phong Thanh Dương 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
227 30.025
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
845 279.455
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
721 256.452
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
258 43.670
Huyền Ảo Đao Kiếm Thần Hoàng Loạn Thế Cuồng Đao 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
301 33.438
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
614 102.541
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
406 87.815
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
498 120.253
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
350 97.668
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
741 318.408
Dị Hiệp Cực Hạn Khủng Cụ (Vô Hạn Sợ Hãi) Bỉ Ngạn Hoa Sát 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
14 1.650
Huyền Ảo Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
335 183.294
Ngôn Tình Vương Gia, Ta Biết Sai Rồi Loan Loan 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
106 946
Thể Loại Khác Tập Truyện Ngắn: Cuộc Chơi Nguyễn Thị Châu Giang 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
9 71
Truyện Dài Lối Thoát Cuối Cùng Virgil Gheorghiu 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
34 204
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
405 162.378
Dị Hiệp Tướng Dạ Miêu Nị 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
121 44.889
Đô Thị Cực Phẩm Cuồng Thiếu Phong Cuồng 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
145 68.086
« 12345...145 »
Page loaded in 0.063130140304565seconds | 0.62 0.65 0.99 1/294