Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 9 phút trước
Lăng Độ Vũ
521 131.055
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 17 phút trước
Lăng Độ Vũ
385 109.716
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 18 phút trước
Lăng Độ Vũ
1388 402.627
Huyền Ảo Đế Quân Ngốc Tiểu Ngư 20 phút trước
Lăng Độ Vũ
21 266
Ngôn Tình Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi Thiên Thảo Mạt Ly 25 phút trước
Lăng Độ Vũ
12 0
Ngôn Tình Người Đẹp Ngủ Lười Biếng Thủy Ngân 31 phút trước
Lăng Độ Vũ
11 0
Ngôn Tình Tiểu Nương Tử Đào Hôn Mạn Lục 38 phút trước
Lăng Độ Vũ
12 0
Ngôn Tình Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ Minh Tinh 44 phút trước
Lăng Độ Vũ
12 0
Ngôn Tình Rất Yêu Tướng Công Ngụy Quân 50 phút trước
Lăng Độ Vũ
12 0
Ngôn Tình Tai Họa Cả Đời Khuynh Chiếu 56 phút trước
Lăng Độ Vũ
4 0
Ngôn Tình Thạch Đến Vận Chuyển Mai Bối Nhĩ 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
11 0
Ngôn Tình Tướng Quân Không Tốt Truy Nguyên Viện 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
11 0
Ngôn Tình Chồng Ấm Giường Giản Huân 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
10 0
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
208 205.288
Ngôn Tình Tổng Giám Đốc Gạt Cưới Cầu Mộng 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 0
Ngôn Tình Khéo Dụ Nữ Tổng Giám Đốc Đan Tinh 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 0
Ngôn Tình Hương Thơm Băng Đá Như Xưa Mễ Lạp Phấn 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 0
Kinh Dị Dốc Quỷ Ám Chu Hạo Huy 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 0
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1501 312.685
Đô Thị Quan Thương Canh Tục 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
174 12.949
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
512 36.624
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
598 119.103
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
923 310.540
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
794 292.061
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
445 99.490
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
271 48.457
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
772 337.860
Huyền Ảo Đao Kiếm Thần Hoàng Loạn Thế Cuồng Đao 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
583 94.870
Huyền Ảo Thần Ma Hệ Thống Tư Sản Bạo Tăng 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
609 41.380
Tiên Hiệp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết (Bản dịch vipvandan) Phát Tiêu Đích Oa Ngưu 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
212 28.517
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 5 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1470 439.922
Dị Hiệp Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc 5 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1142 409.421
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
233 58.082
Khoa Huyễn Mạo Bài Đại Anh Hùng Thất Thập Nhị Biên 12 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
554 368.697
Tiên Hiệp Lục Tiên Tiêu Đỉnh 13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
54 2.967
« 12345...146 »
Page loaded in 0.063830137252808seconds | 0.96 1.85 1.27 3/324