Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1172 226.023
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1336 376.627
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
713 175.701
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1333 381.286
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1604 364.752
Dị Hiệp Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1072 382.027
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1549 370.309
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
476 28.166
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
360 99.603
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
510 123.123
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
679 99.258
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1830 872.304
Ngôn Tình Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa Thất Niệm An 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
128 1.404
Dị Hiệp Tướng Dạ Miêu Nị 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
122 45.797
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
747 321.646
Khoa Huyễn Mạo Bài Đại Anh Hùng Thất Thập Nhị Biên 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
547 363.125
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
412 165.005
Kiếm Hiệp Luận Anh Hùng Hệ Liệt 6: Quần Long Chi Thủ Ôn Thụy An 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
58 3.998
Đô Thị Cực Phẩm Cuồng Thiếu Phong Cuồng 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
146 70.215
Huyền Ảo Tinh Giới (Bản dịch Tàng thư viện) Không Thần 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
87 46.058
Khoa Huyễn Đại Vũ Trụ Thời Đại Zhttty 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
207 92.254
Đô Thị Sử Thượng Đệ Nhất Yêu Thủy Thiện 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
70 19.603
Huyền Ảo Đao Kiếm Thần Hoàng Loạn Thế Cuồng Đao 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
353 44.463
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
733 263.008
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
856 285.441
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
412 90.224
Tiên Hiệp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết (Bản dịch vipvandan) Phát Tiêu Đích Oa Ngưu 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
140 13.988
Huyền Ảo Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
337 184.394
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
831 96.812
Sắc Hiệp Sống Cùng Biểu Tỷ Tô Phái 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
250 246.137
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
549 111.151
Tiên Hiệp Thất Giới Hậu Truyện (Bản dịch Tàng thư viện) Tâm Mộng Vô Ngân 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
721 263.729
Huyền Ảo Tà Ngự Thiên Kiều Thuần Tình Tê Lợi Ca 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
153 24.809
Đô Thị Vô Tận Vũ Trang Duyên Phận 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
332 21.964
Khoa Huyễn Tiểu Binh Truyền Kỳ Huyền Vũ 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
224 122.758
« 12345...145 »
Page loaded in 0.063065052032471seconds | 0.54 0.34 0.58 1/285