Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Ngôn Tình Vương Gia, Ta Biết Sai Rồi Loan Loan 15 phút trước
Lăng Độ Vũ
29 0
Khoa Huyễn Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương Nhữ Phu Nhân 22 phút trước
Lăng Độ Vũ
25 1.237
Sắc Hiệp Sống Cùng Biểu Tỷ Tô Phái 24 phút trước
Lăng Độ Vũ
249 242.457
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 24 phút trước
Lăng Độ Vũ
257 42.334
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 28 phút trước
Lăng Độ Vũ
1802 850.669
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 29 phút trước
Lăng Độ Vũ
841 274.729
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 30 phút trước
Lăng Độ Vũ
494 117.546
Truyện Dài Lối Thoát Cuối Cùng Virgil Gheorghiu 32 phút trước
Lăng Độ Vũ
12 0
Huyền Ảo Đao Kiếm Thần Hoàng Loạn Thế Cuồng Đao 47 phút trước
Lăng Độ Vũ
282 25.844
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 50 phút trước
Lăng Độ Vũ
645 88.221
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 51 phút trước
Lăng Độ Vũ
714 250.916
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 52 phút trước
Lăng Độ Vũ
399 84.522
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 52 phút trước
Lăng Độ Vũ
1133 204.510
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
740 314.484
Võng Du Song Kiếm Hà Tả 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
211 63.185
Dị Hiệp Binh Lâm Thiên Hạ Cao Nguyệt 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
52 7.389
Dị Hiệp Cực Hạn Khủng Cụ (Vô Hạn Sợ Hãi) Bỉ Ngạn Hoa Sát 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 1.164
Ngôn Tình Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy Mưa Mùa Hạ 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
15 60
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1276 355.742
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
723 88.310
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1468 323.733
Dị Hiệp Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1054 372.489
Tiên Hiệp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết (Bản dịch vipvandan) Phát Tiêu Đích Oa Ngưu 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
118 9.153
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
667 149.137
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1315 366.645
Tiên Hiệp Lục Tiên Tiêu Đỉnh 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
34 839
Huyền Ảo Quỷ Hô Bắt Quỷ Ba Ngày Ngủ Hai 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
180 42.913
Truyện Dài Nhóm Đạo Wyang Jarson Dark 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
19 51
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
454 41.554
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1491 338.453
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
536 107.005
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
189 188.495
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
348 94.711
Tiên Hiệp Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1001 876.434
Huyền Ảo Long Huyết Chiến Thần Phong Thanh Dương 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
223 26.680
« 12345...144 »
Page loaded in 0.063671827316284seconds | 0.59 0.79 1.16 1/319