Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
196 193.452
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1623 368.601
Dị Hiệp Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1074 383.002
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1341 383.766
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1564 373.653
Ngôn Tình Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa Thất Niệm An 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
140 1.594
Tiên Hiệp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết (Bản dịch vipvandan) Phát Tiêu Đích Oa Ngưu 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
150 14.308
Huyền Ảo Đao Kiếm Thần Hoàng Loạn Thế Cuồng Đao 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
356 46.866
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
859 286.378
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
191 45.505
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
736 264.346
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
414 90.581
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 17 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1184 228.433
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1336 377.790
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
713 178.630
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
476 28.623
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
360 100.168
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
510 123.841
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
679 100.235
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1830 874.818
Dị Hiệp Tướng Dạ Miêu Nị 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
122 46.143
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
747 322.322
Khoa Huyễn Mạo Bài Đại Anh Hùng Thất Thập Nhị Biên 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
547 363.459
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
412 165.555
Kiếm Hiệp Luận Anh Hùng Hệ Liệt 6: Quần Long Chi Thủ Ôn Thụy An 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
58 4.056
Đô Thị Cực Phẩm Cuồng Thiếu Phong Cuồng 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
146 71.086
Huyền Ảo Tinh Giới (Bản dịch Tàng thư viện) Không Thần 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
87 46.263
Khoa Huyễn Đại Vũ Trụ Thời Đại Zhttty 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
207 92.469
Đô Thị Sử Thượng Đệ Nhất Yêu Thủy Thiện 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
70 19.673
Huyền Ảo Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
337 184.609
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
831 97.641
Sắc Hiệp Sống Cùng Biểu Tỷ Tô Phái 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
250 246.434
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
549 111.476
Tiên Hiệp Thất Giới Hậu Truyện (Bản dịch Tàng thư viện) Tâm Mộng Vô Ngân 4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
721 264.009
Huyền Ảo Tà Ngự Thiên Kiều Thuần Tình Tê Lợi Ca 4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
153 25.194
« 12345...145 »
Page loaded in 0.06974983215332seconds | 0.18 0.34 0.34 4/277