Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1513 322.881
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
235 58.710
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
797 293.342
Đô Thị Quan Thương Canh Tục 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
176 13.090
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
791 129.616
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
663 139.128
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
526 131.495
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
387 110.486
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
513 37.013
Ngôn Tình Tai Họa Cả Đời Khuynh Chiếu 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
5 24
Ngôn Tình Người Đẹp Ngủ Lười Biếng Thủy Ngân 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 59
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1306 280.718
Dị Hiệp Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1148 410.677
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1898 470.374
Tiên Hiệp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết (Bản dịch vipvandan) Phát Tiêu Đích Oa Ngưu 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
214 29.157
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 1 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
446 99.766
Khoa Huyễn Vô Hạn Thự Quang Zhttty ​​ 2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
68 2.744
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1388 403.593
Huyền Ảo Đế Quân Ngốc Tiểu Ngư 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
21 466
Ngôn Tình Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi Thiên Thảo Mạt Ly 19 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 63
Ngôn Tình Tiểu Nương Tử Đào Hôn Mạn Lục 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 37
Ngôn Tình Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ Minh Tinh 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 52
Ngôn Tình Rất Yêu Tướng Công Ngụy Quân 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 45
Ngôn Tình Thạch Đến Vận Chuyển Mai Bối Nhĩ 20 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
11 31
Ngôn Tình Tướng Quân Không Tốt Truy Nguyên Viện 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
11 45
Ngôn Tình Chồng Ấm Giường Giản Huân 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
10 37
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
208 205.783
Ngôn Tình Tổng Giám Đốc Gạt Cưới Cầu Mộng 21 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 75
Ngôn Tình Khéo Dụ Nữ Tổng Giám Đốc Đan Tinh 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 88
Ngôn Tình Hương Thơm Băng Đá Như Xưa Mễ Lạp Phấn 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 49
Kinh Dị Dốc Quỷ Ám Chu Hạo Huy 22 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
12 41
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
598 119.620
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
923 311.691
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
271 48.702
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
772 338.380
« 12345...146 »
Page loaded in 0.064033031463623seconds | 0.61 0.39 0.42 1/327