Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Ngôn Tình Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa Thất Niệm An 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
60 390
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
682 161.449
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1808 861.004
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
460 25.867
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1290 367.174
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
753 92.158
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1507 342.429
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1501 353.460
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1159 216.263
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
662 94.599
Đô Thị Bí Thư Trùng Sinh Bảo Thạch Tiêu 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1319 371.478
Tiên Hiệp Tam Thái Tử Thụy Tỉnh Thỏ 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
392 127.000
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
195 191.292
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
544 109.306
Huyền Ảo Long Huyết Chiến Thần Phong Thanh Dương 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
227 30.025
Tiên Hiệp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết (Bản dịch vipvandan) Phát Tiêu Đích Oa Ngưu 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
128 11.516
Dị Hiệp Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1060 376.860
Tiên Hiệp Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
845 279.455
Tiên Hiệp Hoành Tảo Hoang Vũ Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
721 256.452
Huyền Ảo Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác) Yên Vũ Giang Nam 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
258 43.670
Huyền Ảo Đao Kiếm Thần Hoàng Loạn Thế Cuồng Đao 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
301 33.438
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
614 102.541
Đô Thị Quan Môn Thao Lang 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
406 87.815
Huyền Ảo Thiên Hạ Vô Song Nhâm Oán 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
498 120.253
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
350 97.668
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
741 318.408
Dị Hiệp Cực Hạn Khủng Cụ (Vô Hạn Sợ Hãi) Bỉ Ngạn Hoa Sát 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
14 1.650
Huyền Ảo Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
335 183.294
Ngôn Tình Vương Gia, Ta Biết Sai Rồi Loan Loan 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
106 946
Thể Loại Khác Tập Truyện Ngắn: Cuộc Chơi Nguyễn Thị Châu Giang 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
9 71
Truyện Dài Lối Thoát Cuối Cùng Virgil Gheorghiu 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
34 204
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
405 162.378
Dị Hiệp Tướng Dạ Miêu Nị 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
121 44.889
Đô Thị Cực Phẩm Cuồng Thiếu Phong Cuồng 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
145 68.086
Khoa Huyễn Đại Vũ Trụ Thời Đại Zhttty 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
206 91.554
« 12345...145 »
Page loaded in 0.064635038375854seconds | 0.31 0.45 0.81 1/305