Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Lục Tiên Tiêu Đỉnh 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
34 201
Khoa Huyễn Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương Nhữ Phu Nhân 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
21 1.103
Huyền Ảo Quỷ Hô Bắt Quỷ Ba Ngày Ngủ Hai 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
180 42.747
Dị Hiệp Binh Lâm Thiên Hạ Cao Nguyệt 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
51 7.073
Huyền Ảo Tiên Ma Biến Vô Tội 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
738 313.575
Ngôn Tình Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy Mưa Mùa Hạ 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
11 0
Truyện Dài Nhóm Đạo Wyang Jarson Dark 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
19 29
Huyền Ảo Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
641 86.742
Huyền Ảo U Minh Trinh Thám ( Linh Dị Trinh Thám ) Lão Thiên Thúc Thúc 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
454 41.281
Dị Hiệp Đường Chuyên Kiết Dữ 2 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1115 201.601
Kiếm Hiệp Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Tầm Hương Sư 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
713 87.574
Huyền Ảo Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1491 333.984
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1458 319.183
Huyền Ảo Thần Hoàng Khai Hoang 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1268 352.845
Dị Hiệp Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc 3 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1052 371.470
Đô Thị Quan Lộ Thương Đồ Cảnh Tục 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
536 106.495
Sắc Hiệp Hoàn Khố Đệ Tử Hắc Oa 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
189 187.958
Sắc Hiệp Sống Cùng Biểu Tỷ Tô Phái 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
248 242.026
Tiên Hiệp Dược Thần Ám Ma Sư 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1797 848.276
Huyền Ảo Yêu Giả Vi Vương Yêu Dạ 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
348 94.008
Tiên Hiệp Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1001 875.550
Huyền Ảo Long Huyết Chiến Thần Phong Thanh Dương 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
223 25.965
Đô Thị Thanh Quan Qua Nhân 4 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
449 23.514
Tiên Hiệp Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
401 159.011
Dị Hiệp Cực Hạn Khủng Cụ (Vô Hạn Sợ Hãi) Bỉ Ngạn Hoa Sát 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
11 1.051
Truyện Dài Chị Em Khác Mẹ Thụy Ý 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
8 76
Khoa Huyễn Đại Vũ Trụ Thời Đại Zhttty 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
205 90.406
Tiên Hiệp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết (Bản dịch vipvandan) Phát Tiêu Đích Oa Ngưu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
115 8.573
Huyền Ảo Đao Kiếm Thần Hoàng Loạn Thế Cuồng Đao 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
256 24.356
Huyền Ảo Kiếm Động Cửu Thiên Cô Đơn Địa Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
176 43.158
Huyền Ảo Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
665 145.920
Truyện Dài Linh Hồn Tượng Đá Hoài Mỹ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
5 42
Truyện Dài Trong Đêm Giông Bão Nam Quân 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
11 70
Huyền Ảo Vũ Vương (Bản dịch vipvandan) Độc Du 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
602 96.513
Huyền Ảo Tà Ngự Thiên Kiều Thuần Tình Tê Lợi Ca 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
144 21.068
« 12345...144 »
Page loaded in 0.063504219055176seconds | 0.39 0.34 0.33 1/331